ประกาศ

 1. กรมการปกครอง จะทำการปรับเปลี่ยนการให้บริการจาก DOPA_AP1 DOPA_AP2
  เป็น DOPA_WIFI1 DOPA_WIFI2 ของที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน ศบท.ภาค สาขาจังหวัด
  หรือ โทร 02-2821047
  - คู่มือเซ็ท proxy
  -
  Download ใบสมัครขอใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ 02-5495018 หรือ
  E-mail m03095061@bora.dopa.go.th
  สอบถามผลการสมัครใช้งาน อินเตอร์เน็ต dopa wifi ได้ที่เบอร์ 02-7917515

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบงานภายในใหม่ โดยก่อนคลิกระบบงานภายใน จะต้อง Log In ผ่าน ระบบ Intranet ของกรมก่อนทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ งานภายใน ปค.
 2. ชื่อผู้ใข้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด(ววดดปปปป เช่น 31032521)
 3. เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการเท่านั้น กรณีลูกจ้าง พนักงานราชการ และข้าราชการ หากไม่มีรหัสให้ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน โดย Download ได้ที่นี'' มายังหมายเลข Fax. 022821048 หรือ email webmaster@dopa.go.th
 4. สำหรับการใช้งานระบบงานภายในต่างๆ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถคลิกที่ระบบงานนั้นๆ แล้ว Log in ระบบงานนั้น โดยใช้ Username และรหัสผ่านเดิมของแต่ละระบบตามปกติ
 5. หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง โทร 022821047 แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบ Intranet