ประกาศ

 1. กรมการปกครอง ให้บริการเป็น DOPA_AP DOPA_AP1 และ DOPA_AP2 ประจำที่ทำการปกครองจังหวัด
  ส่วน DOPA_AP1 DOPA_AP2 และ DOPA_FreeWIFI ประจำที่ทำการปกครองอำเภอ
  - Download ใบสมัครขอใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารใบสมัครที่ 02-2821047-8 ต่อ 205 หรือ E-mail webmaster@dopa.go.th
  - แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการเข้าอินเตอร์เน็ต https://lin.ee/wN8CElP

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบงานภายในใหม่ โดยก่อนคลิกระบบงานภายใน จะต้อง Log In ผ่าน ระบบ Intranet ของกรมก่อนทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ งานภายใน ปค.
 2. ชื่อผู้ใข้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านคือ รหัสผ่านที่กำหนด
 3. เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการเท่านั้น กรณีลูกจ้าง พนักงานราชการ และข้าราชการ หากไม่มีรหัสให้ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน โดย Download ได้ที่นี'' มายังหมายเลข Fax. 022821048 หรือ email webmaster@dopa.go.th
 4. สำหรับการใช้งานระบบงานภายในต่างๆ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถคลิกที่ระบบงานนั้นๆ แล้ว Log in ระบบงานนั้น โดยใช้ Username และรหัสผ่านเดิมของแต่ละระบบตามปกติ
 5. หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง โทร 022821047 แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบ Intranet