ติดตามสถานะการสมัครอินทราเน็ต
 
เลขประจำตัวประชาชน *

 
คำนำหน้านาม

ชื่อ-สกุล *

วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.) *

ตำแหน่ง

ระดับ

กลุ่มงาน/อำเภอ *

จังหวัด/สังกัด *

อีเมล

อีเมลของกรมการปกครอง

เบอร์โทรศัพท์*

Line Id


หมายเหตุเพิ่มเติม

  1. กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบงานภายในใหม่ โดยก่อนคลิกระบบงานภายใน จะต้อง Log In ผ่าน ระบบ Intranet ของกรมก่อนทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานภายใน ปค.
  2. ชื่อผู้ใข้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านคือ รหัสผ่านที่กำหนด
  3. เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการเท่านั้น กรณีลูกจ้าง พนักงานราชการ และข้าราชการ หากไม่มีรหัสให้ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน โดย Donwnload ได้ที่นี'' มายังหมายเลข Fax. 022821047 ต่อ 031710
  4. สำหรับการใช้งานระบบงานภายในต่างๆ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถคลิกที่ระบบงานนั้นๆ แล้ว Log in ระบบงานนั้น โดยใช้ Username และรหัสผ่านเดิมของแต่ละระบบตามปกติ
  5. หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง โทร 022821047,022821048 แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบ Intranet